Onderscheiding Pareltje van Roermond
30 januari 2023

Het Pareltje van Roermond is voor de eerste keer in 2018 uitgereikt aan een jonge vrouw. Met als doel meer jongere vrouwen te bereiken op Internationale Vrouwendag in Roermond. En om de aandacht te vestigen op de activiteiten die door de genomineerden ontplooid worden en zo als voorbeeld te dienen voor leeftijdgenoten.

2018 Vrouwen en mannen zijn gelijkwaardig. Desiree Vranken mocht het spits afbijten. Ondanks haar visuele en lichamelijke beperking, waardoor ze rolstoelafhankelijk is, wist ze een plek te veroveren met wheelen tijdens de Paralympische Spelen in Londen en kwam thuis met een bronzen medaille. Ze laat zien dat fysieke en mentale kracht niet gender gebonden is.

2019 Heldinnen. Naomi Dahmen werd tijdens haar reizen over de wereld geconfronteerd met de milieuproblematiek van onze consumptiemaatschappij. Ze richtte een non-profit organisatie op en geeft eco lessen aan jongeren in Roermond onder het motto ‘de jeugd heeft de toekomst’.

2020 Vrijheid en solidariteit. Kiki Reijners werd geboren op de Spik in Roermond. Ze ging met haar tante mee naar het Kumi project en werd zo gegrepen door war ze zag dat ze besloot een crowdfunding te starten met als doel een fotoboek te realiseren met door haar gemaakte foto’s. een groot deel van de opbrengst komt ten goede aan de stichting Kumi van haar tante Steffie Mooren.  

2021 Invloed met Impact. Indy Schaaf, een jonge vrouw van 18 jaar, verdient de onderscheiding door het door haar genomen initiatief om binnen de scholengemeenschap Roer College Schöndeln de ‘Genderen seksualiteit Alliance’ op te richten. Leerlingen kunnen hier terecht met al hun vragen op dit gebied, er blijkt behoefte aan te zijn. Door de coronapandemie vond de uitreiking plaats op kleine schaal in de schoo.

2022 Solidariteit. Laura Tegels zet zich al vanaf haar 18de jaar in voor het Jongeren Netwerk Limburg en de Jongerenraad Roermond. Zij vertegenwoordigt de stem van de jongeren tussen  de scholen, zorginstellingen voor jongeren enz. Zij geeft blijk van een groot solidariteitsgevoel.

Blijf op de hoogte!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@roermondsevrouwenraad.nl
realisatie website Postul.Art